FREE

♥ Followers ♥

Budak 5 tahun jadi IMAM

Usianya masih sekitar lima tahun. Namun, kemampuannya dalam menghafal dan menguasai Al-Quran tak perlu diragui.
Umat Islam di sekitarnya menjadikannya imam solat, kerana ilmu yang dikuasainya. Subhanallah, bacaan Al-Qurannya begitu fasih.
Fenomena ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
Amr ibn Salamah berkata, “Suatu ketika Nabi SAW bersabda, ‘Jika waktu solat tiba, hendaknya ada di antara kamu yang melakukan azan. Lalu yang paling banyak bacaan Al-Qurannya hendaknya diangkat menjadi imam.’ Mereka melihat tidak ada yang bacaan Al-Qurannya melebihi diriku. Maka aku diangkat sebagai imam, padahal aku masih enam atau tujuh tahun. “(HR Bukhari).

No comments: